Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Protejarea confidenţialităţii şi a drepturilor de autor

Politica de Confidențialitate explică modul în care tratăm datele cu caracter personal şi modul în care vă protejăm confidenţialitatea atunci când utilizaţi Serviciile noastre. Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord că putem utiliza datele respective conform politicilor noastre de confidenţialitate, pe care o găsiți aici.

Conținutul și designul reparatii-televizoare.ro, orice alt material publicat pe website-ul nostru sau trimis prin email sau furnizat vouă în orice altă modalitate aparțin reparatii-televizoare.ro și colaboratorilor săi și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor.

Canale de comunicare

În calitate de Vizitator sau de Client ești de acord să primești din parte noastră comunicări specifice prin email : facturi, comenzi urmare a sesiunii de cumpărături efectuată, răspunsuri la solicitările și formularele pe care le trimiteţi către noi, etc. Răspunsul formulat de reparatii-televizoare.ro este adresat numai ție, este confidențial. Factura este o dovadă scrisă, urmare a solicitării clientului prin comanda lansată în site și acceptată de furnizor tasteme.ro, ea reprezintă un acord de voință în formă scrisă ce este asimilat unui contract de furnizare de produse.

Utilizatorii Site-ului pot trimiteprin canalele de comunicare puse la dispoziție în site comentarii, note, sugestii, Review–uri la produse, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală ale reparatii-televizoare.ro sau ale unor terţe părţi, atât timp cât acestea nu conţin viruşi, nu derulează campanii politice/electorale, orice altă formă de spam.
În toate formularele noastre online de comunicare, prin care trimiteţi date către noi, am specificat categoriile de date preluate, scopurile utilizării acestora şi durata de stocare a datelor trimise.
Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise către noi, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare.

Minori

Reparatii-televizoare.ro nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Dacă ești minor poți accesa site-ul nostru numai dacă ești sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Securitate la navigarea in site

Prin utilizarea site-ului ești direct răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la contul de acces, cum ar fi numele de utilizator şi parola şi ești de acord să îți asumi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe site reparatii-televizoare.ro cu contul şi parola. În situația în care ai suspiciuni că a fost compromisă confidenţialitatea acestor date de acces, din motive imputabile ție sau nu, te rugăm să ne notifici de îndată la adresa info@reparatii-televizoare.ro sau nr. de telefon 0764 465 265 pentru a bloca accesul la cont şi a obține un nou login.

Condiţii de utilizare şi Garanţii

Accesarea și navigarea pe site reprezintă în totalitate opţiunea utilizatorului liber exprimată.

În calitate de proprietari depunem eforturi pentru buna funcționare a site-ului, dar nu putem oferi garanții că funcţionarea site-ului şi a serverului de găzduire vor fi neîntrerupte şi lipsite de erori.

reparatii-televizoare.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul, descrierea fiind traducerea autorizată a informațiilor puse la dispoziție de producători direct și/sau prin cataloage de prezentare.

reparatii-televizoare.ro îsi rezerva dreptul de a anula comenzile pentru produsele care sunt afișate pe site, ca urmare a unor erori tehnice, comunicând clientului prin mail sau telefonic motivul anulării comenzii.

reparatii-televizoare.ro nu poate fi ținut răspunzător pentru informații introduse eronat de client la efectuarea comenzii, ce ar avea ca rezultat întârzieri în livrare, caz în care toate taxele de transport în vederea reexpedierii comenzii vor cădea în sarcina clientului.

Facturare, livrare și plata produselor comandate

Prețul produselor din factură este cel prezentat în site la efectuarea comenzii de către client. Modalitatea de plată a produselor este selectată de client, acesta având 2 opțiuni:

-numerar la livrarea comenzii prin sistem ramburs la curier,

-plată online cu card,

Factura emisă pentru Produsele aferente unor comenzi ce urmrază a fi livrate prin curier se vor transmite clientului prin email la momentul confirmarii comenzii.

Conform ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, toate operaţiunile privind factura (întocmire, utilizare, arhivare, corectare, reconstituire) se efectuează conform prevederilor Codului fiscal şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia. Conform preevderilor Codului Fiscal art 319 (20) factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

„a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;

  1. b) data emiterii facturii;
  2. c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;
  3. d) denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
  4. e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art 316, ale reprezentantului fiscal;
  5. f) denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;
  6. g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare prevăzut la art 316 ale reprezentantului fiscal;
  7. h) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum și particularitățile prevăzute la art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;
  8. i) baza de impozitare a bunurilor și serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operațiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum și rabaturile, remizele, risturnele și alte reduceri de preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul unitar;
  9. j) indicarea cotei de taxă aplicate și a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei;
  10. k) În cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele și în contul furnizorului, mențiunea „autofactură;”

Exceptand cazurile în care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile unui contract încheiat în relația client- vânzător, nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial, a oricareia din obligațiile care îi revin în baza contractului/ comenzii, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
Partea sau reprezentantul legal al parții care invocă forța majoră va aduce la cunoștința celeilalte producerea acestuia, dar este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit. Acesta trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

Legislația aplicabilă

Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Conditiile va fi soluționat pe cale amiabilă în termen de 30 de zile. În caz de nesoluționare în acest mod, va fi adus spre soluționare în fața instanțelor de judecată din Romania.

Despre prezenţii Termeni şi Condiţii

Putem să modificăm prezenţii Termeni şi Condiţii pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al Serviciilor noastre.

Consultaţi periodic Termenii şi condiţiile!

Pe această pagină vom posta data actualizării termenilor și condițiilor. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi vor intra în vigoare în termen de minimum de 3 zile după postare. Prezenţii Termeni şi condiţii reglementează relaţia dintre site-ul reparatii-televizoare.ro şi utilizatorii lui. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.

Dacă nu respecţi prezenţii Termeni şi condiţii de navigare în site şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Pentru informaţii despre modul în care putem fi contactaţi pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la Termenii și Condițiile site-ului suntem la dispoziția utilizatorilor la următoarea adresă:  info@reparatii-televizoare.ro.

Vă mulțumim!

Echipa Service Pro IT

 

 

Scroll to Top